Bạn đang ở đây: Trang chủ-> Liên hệ
JANG JANG CO., LTD.
địa chỉ: 9FL., NO.62-5, HSINING N. RD., TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. (Headquarter)
Điện thoại: +886-2-25522333
Fax: +886-2-25521372
Italian, Italiano